Mga celebrity winners at losers sa Halalan 2019

[Musique] [Musique] [Applaudissements] [Musique] [Musique] [Applaudissements] [Musique] hahaha [Musique] [Applaudissements] [Musique] [Applaudissements] [Musique] [Applaudissements] [Musique] [Applaudissements] [Musique] [Applaudissements] 2 [Musique] [Applaudissements] [Musique]