The Map of Mathematics

Matematika që mësojmë në shkollë nuk i bën drejtësi mjaftueshëm fushës së matematikës. Ne shohim vetëm një kënd të saj, por matematika si tërësi është