1. Introduction to Human Behavioral Biology

[MUSIC PLAYING] Stanford University. This is BIO 150, isn’t it? OK, just wanted to make sure. So we start off with a scenario. 40-year-old guy–

The Map of Mathematics

Matematika që mësojmë në shkollë nuk i bën drejtësi mjaftueshëm fushës së matematikës. Ne shohim vetëm një kënd të saj, por matematika si tërësi është